Danh bạ điện thoại

Gia đình ở Việt Nam
 • Dì Úc - 38914977 (nhà) / Hương con Dì Úc - 0937753784
 • Dì 7, Huyết Tuấn - 38151847 (nhà) / 0987003976
 • Cậu 6, Hồng Châu - 38916604 (nhà)
 • Cậu 8, Á Châu - 37102553 (nhà)
 • Cậu Âu Châu - 37100674 (nhà) / 0913172762
 • Cậu Phi Châu - 38916604 (nhà) / 0908142764
 • Cậu Châu Nhỏ - 0906909200
 • Dì 3 Đẹp - 38913517 (nhà) / 0906909260
 • Dì 4 Điệp - 37180768 (nhà)
 • Dì 3 Già - 37180821 (nhà)
 • Dì 1 Nhãn - 38445528 (nhà)
 • Ba Vên - 0908799305 (dt bé con gái Ba)
 • Ba Vên - 01885637701 (dt cháu kêu Ba bằng Bác 2)
 • Ba Vên - 0663881451 (số cũ nhà) / 0987072001
 • Dượng 3 - 35034223 (nhà)
 • Dì 2 Nhị - 37108111 (nhà)
 • Dì 3 Nhàn - 37109090 (nhà)
 • Bảo Ngọc con Dì 4 Điệp - 0938823840 fb
 • Tâm con Dì 4 Điệp - 0903204202
 • Thu Tran con Dì 4 Nếp - 0977994967 fb
 • / chồng Trung Tín 0903395667 fb
 • Ngọc Anh - 0988883460
 • Cường con Dì 7 Tuấn - 38150012 (nhà) / 0988028138
 • Tấn con Dì 7 Tuấn - 0906333353
 • Tâm con Dì 7 Tuấn - 0933886903
 • Trang con Dì 5 - 0908828732 / 35201583 (đt dưới chợ)
 • Tài con Dì 3 - 0977721932
 • Hoàng con Dì 3 - 0907297437
 • Phượng con Dì 3 - 0907132249
 • Đức con Dì 3 - 0939223915
 • Ba con Bà Nhì - 0919166628
 • Nhí con Cậu Âu Châu - 01233371733 fb
 • Hồng Hoa con Cậu 6 - 0908625635
 • Bảo Quốc con Cậu 6 - 0???????
 • Bảo Việt con Cậu 6 - 0909803304
 • Hằng con Dì 2 Duyên - 01226687589
Lưu ý:
Nước ngoài gọi về thì bấm 00848 và số nhà, gọi di động thì bấm 0084 và số di động nhưng bỏ đi số 0 đầu trong số di động.

 

Gia đình ở Nauy
 • - 0047 4809 8630 fb
 • Kim Anh - 0047 4142 5470 fb
 • Anh Hòa - 0047 9958 1417 fb
 • Sang con Kim Anh - 0047 4168 5618
 • Trọng con Kim Anh - 0047 9487 3900
 • Phong - 0047 4735 5252 fb
 • Hùng - 0047 9080 7032
 • Phúc - 0047 4860 8273
 • Dương - 0047 9936 3624
 • Bích Chi - 0047 9417 5611
 • Kim Sa - 0047 4156 4142 fb
 • Tùng - 0047 9947 1871
Lưu ý:
giờ VN chạy trước Nauy 5 tiếng vào mùa hè và 6 tiếng vào mùa đông.
Việt Nam
Nauy

 

Địa chỉ nhà: 14/4c Quốc Lộ 22, Ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Số điện thoại Chú 3 Sên ở Texas - 001-214-604-1621